Pályázatok

TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS

TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS

Kedvezményezett neve: „RINPÓCSE”94 Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: A „RINPÓCSE”94 Kft. technológiai korszerűsítése
Szerződés száma: GINOP-1.2.9-20-2021-04356
Szerződött támogatás összege: 7 040 594 Ft;
Összköltség: 10 057 993 Ft
Támogatás mértéke: 69,99 %

A projekt tartalmának bemutatása:


Jelen projekt megvalósítása a Rinpócse 94 Kft. számára, és a projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló Nagyhegyes település számára is komoly jelentőséggel bír. A szervezet szempontjából olyan fejlesztés valósul meg, amelynek köszönhetően a cég gazdálkodási spektruma, és termelési kapacitása is növekedni fog. Ez magasabb fokú termelékenységet, nagyobb hozzáadott értékkel bíró termelési, és szolgáltatási rátát biztosít a szervezet számára, amely növelni fogja a szervezet árbevételét, és növeli a szervezet piaci részesedését is. Ezen túlmenően a megvalósuló fejlesztés egy igen jelentős innovációnak tekinthető, amely növelni fogja a cég termelékenységi hatékonyságát, és a működését gazdaságosabbá, profitábilisabbá teszi. Ezen pozitív hatások egy biztos alapként tudnak szolgálni az esetleges jövőbeli fejlesztéseknek is.

A projekt megvalósításnak közvetett pozitív hatásai is vannak, a megvalósítási helyül szolgáló Nagyhegyes település tekintetében. Mivel hátrányos helyzetű településről van szó, így rendkívül fontos a település számára, hogy ott sikeres vállalkozások működjenek. A projekt megvalósulásával a Rinpócse 94 Kft. hozzájárul a település fejlődéséhez is, hiszen hosszútávon kiszámítható munkát biztosít az itt lakók számára, és az adóbefizetései, és egyéb település számára biztosított társadalmi felelősségvállalást realizáló tevékenységei is igen nagy jelentőséggel bírnak ezen a hátrányos helyzetű településen.

Jelen fejlesztési projekt a következő elemeket tartalmazza:


Önállóan támogatható tevékenységek:

  Új eszközök, gépek beszerzése keretében:

  • Aggregátor 1db
  • Csővezeték helymeghatározó 1db
  • Falszkenner 1db
  • Fényképezőgép 2db
  • Hőkamera 1db
  • Lámpa Olight 1db
  • Leica távolságmérő csomagban 3db

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Bérköltség-támogatás igénybevétele 2 fő munkavállalóra
  • Képzés igénybevétele alapvető informatikai képzésre
  • Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele

Ezen fejlesztési elemek a fentebb bemutatott célok elérése végett kerültek megtervezésre. A projekt előkészítését a pályázó szervezet vezetése végezte. Az alapos projekt előkészítés, és tervezés során felmérésre került több fejlesztési lehetőség, és fejlesztési változat is. Ezen változatok közül a hatékonyságnövelés, és versenyképesség megtartás, és növelés szempontjából a legoptimálisabb változat kerül megvalósításra jelen projekt során.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30